Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen säännöksiä.